• งานกฐิน

    วันอาทิยตย์ที่ 11ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือนำโดย ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมงานกฐินวัดดอยกู่ บ้านห้วยขี้เหล็กหมู่ 1 และรับมอบทุนการศึกษา,อุปกรณ์การเรียน กับผู้ใจบูญที่เป็นเจ้าภาพกฐินในครั้งนี้

คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน บ้านป่าซางเหนือ

Read More
SEO

กิจกรรม

Latest News57010132

งานยี่เป็ง

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563ิ ทางโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือได้จัดกิจกรรมวันยี่เป็ง โดยได้มีการประกวดนางนพมาศและประกวดกระทงแต่ละชั้น และมีการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะ

Read more
Latest News57010132

สัปดาห์วิทยาศาสาตร์,วันภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติด

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสาตร์,วันภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติด โดยในงานได้จัดกิจกรรมบูรณการทั้ง 3 งานเข้าด้วยกันโดยให้นักเรียนได้แสดงออก นักเรียน

Read more
Latest News57010132

ปรับปรุงพื้นผิวศาลาคัดกรอง

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563 คณะกรรมการสถานศึกษาได้ร่วมกันเทพื้นคอนกรีต ณ ศาลาคัดกรองจุดรับส่งนักเรียน

Read more
Latest News57010132

พิธีบวงสรวงพระพุทธรูป​ปฏิมาป่าซางเหนือ

เมื่อวันที่​ 22​ สิงหาคม​ 2563​โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ​ ได้จัดพิธีบวงสรวงพระพุทธรูป​ปฏิมาป่าซางเหนือ​ และได้มีคณะกรรมการสถานศึกษา​ ผู้นำชุมชน​ ชาวบ้านในชุมชนบ้านป่าซางเหนือมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วย

Read more
Latest News57010132

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ได้จัดอบรมกาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้กับคณะครูโรงเรัยนบ้านป่าซางเหนือ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย 2563 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ได้จัดอบรมกาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้กับคณะครูโรงเรัยนบ้านป่าซางเหนือ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอน

Read more
Latest News57010132

คณะครูได้ออกพบปะนักเรียน ติดตามการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ DLTV

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ได้ออกพบปะนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more
Latest News57010132

นิเทศการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 13 ก.พ 2563 ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยครูวิชาการ ได้เข้านิเทศการสอนของครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Read more
Latest News57010132

สร้างโรงเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ปรับพื้นที่เพื่อสร้างโรงเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน

Read more
Latest News57010132

นักเรียนจิตอาสาโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนจิตอาสาโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ปฏิบัติงานจิตอาสาเนื่องในงานศพของหมู่บ้านป่าซางเหนือ

Read more

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.