ข้อมูลโรงเรียน บ้านห้วยขม

บ้านห้วยขม

บ้านห้วยขม ห.ข.

ชื่อภาษาอังกฤษ : ็Huay Khom

399 หมู่ 1
ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053737044

เบอร์โทรศัพท์ : 053737044

เบอร์แฟ็ก : 053737479

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านห้วยขม

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านห้วยขม

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 0 0
ข้าราชการครู 0 1 1
รวม 0 1 1

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 8 12 20 1
ป.2 14 9 23 1
ป.3 10 10 20 1
ป.4 3 12 15 1
ป.5 13 4 17 1
ป.6 11 5 16 1
อ.2 5 9 14 1
อ.3 10 8 18 1
รวม 74 69 143 8