ข้อมูลโรงเรียน บ้านรวมมิตร

บ้านรวมมิตร

บ้านรวมมิตร

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านรวมมิตร

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านรวมมิตร

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 0 0
ข้าราชการครู 1 2 3
รวม 1 2 3

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 22 20 42 2
ป.3 17 17 34 2
ป.4 19 11 30 2
ป.5 23 15 38 1
ป.6 17 13 30 1
ม.2 10 6 16 1
ม.3 10 10 20 1
อ.3 10 9 19 1
รวม 128 101 229 11