ข้อมูลโรงเรียน อนุบาลหัวฝาย

อนุบาลหัวฝาย

อนุบาลหัวฝาย

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับอนุบาลหัวฝาย

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน อนุบาลหัวฝาย

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
1 0 1
ข้าราชการครู 1 0 1
รวม 2 0 2

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
?.1 1 0 1 1
ป.1 15 17 32 1
ป.2 27 24 51 2
ป.3 22 7 29 1
ป.4 21 15 36 1
ป.5 15 17 32 1
ป.6 18 19 37 1
อ.2 14 7 21 1
อ.3 18 18 36 1
รวม 151 124 275 10