ข้อมูลโรงเรียน ห้วยพลูพิทยา

ห้วยพลูพิทยา

ห้วยพลูพิทยา

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับห้วยพลูพิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน ห้วยพลูพิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 2 7 9
ลูกจ้างชั่วคราว 1 2 3
ครูอัตราจ้าง 1 2 3
อื่นๆ 0 1 1
รวม 4 12 16

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 2 4 6 1
ป.2 14 8 22 1
ป.3 14 13 27 1
ป.4 10 3 13 1
ป.5 10 8 18 1
ป.6 14 8 22 1
อ.1 6 0 6 1
อ.2 5 2 7 1
อ.3 9 10 19 1
รวม 84 56 140 9