ข้อมูลโรงเรียน บ้านโป่งช้าง

บ้านโป่งช้าง

บ้านโป่งช้าง

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านโป่งช้าง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านโป่งช้าง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 1 2 3
พนักงานราชการ 0 1 1
รวม 1 3 4

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 1 2 3 1
ป.2 2 4 6 1
ป.3 1 3 4 1
ป.4 0 3 3 1
ป.5 5 3 8 1
ป.6 4 1 5 1
อ.2 5 1 6 1
อ.3 2 2 4 1
รวม 20 19 39 8