ข้อมูลโรงเรียน บ้านรวมมิตรสาขาจะต๋อเบอ

บ้านรวมมิตรสาขาจะต๋อเบอ

บ้านรวมมิตรสาขาจะต๋อเบอ

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านรวมมิตรสาขาจะต๋อเบอ

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านรวมมิตรสาขาจะต๋อเบอ

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ลูกจ้างชั่วคราว 0 2 2
รวม 0 2 2

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
อ.2 7 3 10 1
อ.3 2 3 5 1
รวม 9 6 15 2