ข้อมูลโรงเรียน บ้านเวียงเดิม

บ้านเวียงเดิม

บ้านเวียงเดิม

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านเวียงเดิม

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านเวียงเดิม

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 0 0
ข้าราชการครู 0 1 1
รวม 0 1 1

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 5 2 7 1
ป.3 3 8 11 1
ป.4 6 4 10 1
ป.5 8 2 10 1
ป.6 4 5 9 1
ม.2 11 5 16 1
ม.3 7 6 13 1
อ.2 1 5 6 1
อ.3 4 9 13 1
รวม 49 46 95 9