ข้อมูลโรงเรียน โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์

โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์

โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับโรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 0 2 2

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 1 4 1
ป.2 8 6 14 1
ป.3 8 0 8 1
ป.4 2 8 10 1
ป.5 4 4 8 1
ป.6 6 8 14 1
อ.3 4 5 9 1
รวม 35 32 67 7