ข้อมูลโรงเรียน บ้านเวียงกลาง

บ้านเวียงกลาง

บ้านเวียงกลาง

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านเวียงกลาง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านเวียงกลาง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 2 6 8
รวม 2 7 9

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 7 10 1
ป.2 11 7 18 1
ป.3 7 7 14 1
ป.4 10 10 20 1
ป.5 7 7 14 1
ป.6 5 10 15 1
อ.3 14 6 20 1
รวม 57 54 111 7