ข้อมูลโรงเรียน บ้านป่าอ้อดอนชัย

บ้านป่าอ้อดอนชัย

บ้านป่าอ้อดอนชัย

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านป่าอ้อดอนชัย

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านป่าอ้อดอนชัย

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 1 1
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 0 4 4
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ครูอัตราจ้าง 0 2 2
รวม 2 7 9

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 4 3 7 1
ป.2 5 3 8 1
ป.3 1 4 5 1
ป.4 5 3 8 1
ป.5 4 2 6 1
ป.6 3 4 7 1
อ.3 3 5 8 1
รวม 25 24 49 7