ข้อมูลโรงเรียน บ้านนางแล

บ้านนางแล

บ้านนางแล

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านนางแล

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านนางแล

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 1 6 7
รวม 1 7 8

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 6 3 9 1
ป.2 8 10 18 1
ป.3 7 5 12 1
ป.4 8 2 10 1
ป.5 5 4 9 1
ป.6 3 5 8 1
อ.2 5 12 17 1
อ.3 12 10 22 1
รวม 54 51 105 8