ข้อมูลโรงเรียน บ้านป่าสักไก่

บ้านป่าสักไก่

บ้านป่าสักไก่

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านป่าสักไก่

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านป่าสักไก่

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 0 0
ข้าราชการครู 0 1 1
รวม 0 1 1

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 0 1 1 1
ป.2 18 8 26 1
ป.3 11 11 22 1
ป.4 8 7 15 1
ป.5 12 8 20 2
ป.6 7 7 14 1
อ.2 11 7 18 1
อ.3 14 10 24 1
รวม 81 59 140 9