ข้อมูลโรงเรียน บ้านท่าสาย

บ้านท่าสาย

บ้านท่าสาย

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านท่าสาย

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านท่าสาย

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 1 2
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 2 3 5

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 2 1 3 1
ป.2 1 2 3 1
ป.3 2 1 3 1
ป.4 2 1 3 1
ป.5 2 2 4 1
ป.6 2 2 4 1
อ.3 3 3 6 1
รวม 14 12 26 7