ข้อมูลโรงเรียน บ้านปางคึก

บ้านปางคึก

บ้านปางคึก

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านปางคึก

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านปางคึก

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 0 3 3
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
รวม 0 4 4

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 5 8 1
ป.2 8 7 15 1
ป.3 5 2 7 1
ป.4 6 5 11 1
ป.5 7 3 10 1
ป.6 5 5 10 1
ม.1 2 3 5 1
ม.2 6 4 10 1
ม.3 7 2 9 1
อ.2 2 3 5 1
อ.3 3 4 7 1
รวม 54 43 97 11