ข้อมูลโรงเรียน บ้านน้ำลัด

บ้านน้ำลัด

บ้านน้ำลัด

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านน้ำลัด

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านน้ำลัด

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 0 0
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
รวม 0 1 1

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 7 14 21 2
ป.2 12 19 31 1
ป.3 15 15 30 1
ป.4 15 14 29 1
ป.5 24 23 47 2
ป.6 15 11 26 1
อ.3 14 10 24 1
รวม 102 106 208 9