ข้อมูลโรงเรียน บ้านดอน

บ้านดอน

บ้านดอน

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านดอน

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านดอน

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 1 3 4
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 1 4 5

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 9 13 22 1
ป.3 10 9 19 1
ป.4 12 7 19 1
ป.5 14 9 23 1
ป.6 10 11 21 1
ม.2 4 8 12 1
ม.3 5 6 11 1
อ.3 9 8 17 1
รวม 73 71 144 8