ข้อมูลโรงเรียน บ้านผาเสริฐ

บ้านผาเสริฐ

บ้านผาเสริฐ ผส.

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านผาเสริฐ

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านผาเสริฐ

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 2 4
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 3 3 6

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 7 0 7 1
ป.2 3 4 7 1
ป.3 7 4 11 1
ป.4 4 0 4 1
ป.5 7 0 7 1
ป.6 1 1 2 1
อ.3 3 2 5 1
รวม 32 11 43 7