ข้อมูลโรงเรียน ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง

ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง

ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 0 1 1
รวม 0 1 1

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 0 2 2 1
ป.2 19 8 27 1
ป.3 15 14 29 1
ป.4 6 7 13 1
ป.5 11 7 18 1
ป.6 4 7 11 1
ม.1 0 4 4 1
ม.2 11 9 20 1
ม.3 17 15 32 1
อ.3 1 2 3 1
รวม 84 75 159 10