ข้อมูลโรงเรียน บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) บ.ด.

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 1 1
ข้าราชการครู 0 1 1
รวม 0 2 2

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
รวม 0 0