ข้อมูลโรงเรียน ดอยลานพิทยา

ดอยลานพิทยา

ดอยลานพิทยา ด.พ.

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับดอยลานพิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน ดอยลานพิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 0 2 2
รวม 0 2 2

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 6 5 11 1
ป.2 9 1 10 1
ป.3 5 8 13 1
ป.4 6 3 9 1
ป.5 6 10 16 1
ป.6 4 4 8 1
ม.2 6 7 13 1
ม.3 1 6 7 1
อ.2 4 3 7 1
อ.3 4 7 11 1
รวม 51 54 105 10