ข้อมูลโรงเรียน บ้านเวียงกือนา

บ้านเวียงกือนา

บ้านเวียงกือนา

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านเวียงกือนา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านเวียงกือนา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 0 0
ข้าราชการครู 0 1 1
รวม 0 1 1

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 5 4 9 1
ป.2 6 7 13 1
ป.3 5 4 9 1
ป.4 7 2 9 1
ป.5 9 4 13 1
ป.6 7 2 9 1
อ.3 3 2 5 1
รวม 42 25 67 7