ข้อมูลโรงเรียน บ้านป่ายางหลวง

บ้านป่ายางหลวง

บ้านป่ายางหลวง

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านป่ายางหลวง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านป่ายางหลวง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 0 2 2

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 4 3 7 1
ป.2 7 3 10 1
ป.3 1 2 3 1
ป.4 3 3 6 1
ป.5 5 3 8 1
ป.6 1 10 11 1
อ.3 6 3 9 1
รวม 27 27 54 7