ข้อมูลโรงเรียน บ้านหัวดง

บ้านหัวดง

บ้านหัวดง

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านหัวดง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านหัวดง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ครูอัตราจ้าง 1 2 3
รวม 1 2 3

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 1 4 1
ป.2 3 4 7 1
ป.3 4 0 4 1
ป.4 1 5 6 1
ป.5 1 1 2 1
ป.6 3 2 5 1
อ.3 3 3 6 1
รวม 18 16 34 7