ข้อมูลโรงเรียน บ้านโล๊ะป่าตุ้ม

บ้านโล๊ะป่าตุ้ม

บ้านโล๊ะป่าตุ้ม

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านโล๊ะป่าตุ้ม

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านโล๊ะป่าตุ้ม

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 0 0
ข้าราชการครู 1 0 1
รวม 1 0 1

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 11 9 20 1
ป.3 9 5 14 1
ป.4 7 8 15 1
ป.5 8 6 14 1
ป.6 6 5 11 1
ม.2 9 4 13 1
ม.3 8 9 17 1
อ.3 4 10 14 1
รวม 62 56 118 8