ข้อมูลโรงเรียน ผาขวางวิทยา

ผาขวางวิทยา

ผาขวางวิทยา

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับผาขวางวิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน ผาขวางวิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 1 1
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 10 7 17
พนักงานราชการ 1 1 2
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 1 1 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 1 0 1
รวม 14 12 26

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 23 15 38 2
ป.3 19 18 37 2
ป.4 16 7 23 1
ป.5 12 6 18 1
ป.6 11 14 25 1
ม.2 8 11 19 1
ม.3 15 12 27 1
อ.3 6 5 11 1
รวม 110 88 198 10