ข้อมูลโรงเรียน บ้านห้วยแม่เลี่ยม

บ้านห้วยแม่เลี่ยม

บ้านห้วยแม่เลี่ยม

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านห้วยแม่เลี่ยม

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านห้วยแม่เลี่ยม

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 0 2 2
รวม 0 2 2

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 8 25 33 1
ป.2 17 15 32 1
ป.3 37 16 53 1
ป.4 9 7 16 1
ป.5 9 9 18 1
ป.6 6 15 21 1
ม.1 15 3 18 1
ม.2 9 3 12 1
ม.3 4 11 15 1
อ.3 19 21 40 1
รวม 133 125 258 10