Director Talk

Featured News

ข่าวประชาสัมพันธ์

View All

กิจกรรม

View All

ผลงานบุคลากร

View All

ดาวน์โหลด

View All
รายการ วันที่ โดย

ผู้บริหาร

เอกชัย

ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สายทอง

นางสาวสายทอง ทัพธานี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา

FACKBOOK

สถิติ

Online : 1 IP
วันนี้ : 14 IP
เมื่อวาน : 46 IP
สัปดาห์นี้ : 60 IP
เดือนนี้ : 700 IP
ปีนี้ : 15180 IP
ทั้งหมด : 45148 IP
บันทึก : 6248 (18.07.2021)

ITA

1.โครงสร้างสถานศึกษา 2.ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 3.อำนาจหน้าที่ 4.แผนพัฒนาสถานศึกษา 5.ข้อมูลการติดต่อ 6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 7.ข่าวประชาสัมพันธ์ 8.Q&A 9.Social Network 10.แผนดำเนินการประจำปี 11.รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานฯ 12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 13.คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจฯ 17.E-Service 18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน 20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 21.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 24.รายงานจัดซื้อจัดจ้าง 25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล 27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติการทุจริตและประพฤติมิชอบ 31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน 41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ

หมู่ที่ 16 บ้านป่าซางเหนือ
ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

0924190216

pasangnua@pasangnua.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านป่าซางเหนือ. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon