ข่าวประชาสัมพันธ์

Latest News57010132
1. โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือได้รับอนุญาตให้ รับสมัครเด็กเข้าเรียนในชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ปีบริบูรณ์)

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือได้รับอนุญาตให้ รับสมัครเด็กเข้าเรียนในชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ปีบริบูรณ์)

2020-02-27 เอกชัย จันทาพูน

Latest News57010132
2. จับสลากรางวัลวันสถาปนาโรงเรียน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ทางโรงเรียนนำโดย ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและกรรมการสถานศึกษาได้จัดงานจับสลากรางวัล วันสถาปนาโรงเรียนโดยมี นายกัมพล แรงจีนะเป็นประธานเปิดงาน

2022-02-15 จักรพล ยินดี

Latest News57010132
3. ต่อเติมโรงอาหาร

ทางโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือได้ทำการต่อเติมโรงอาหาร

2021-07-06 จักรพล ยินดี

Latest News57010132
4. โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

2020-01-01 เอกชัย จันทาพูน

ผลงานบุคลากร

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

กิจกรรม

Latest News57010132

กีฬาสีสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.ชร.1 โดยคณะกรรมการสถานศึกาา ผู้อำนวยการ และ

Read more
Latest News57010132

รับรางวัล เนื่องในวันครู ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2565 คณะครูโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.ชร.1 ได้รับรางวัล เนื่องในวันครู ปร

Read more
Latest News57010132

กองทุนพัฒนาชุมชนและโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เดือน 9(กันยายน) 2564 คณะครูกรรมการบริหารกองทุนธุรกิจนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าซ

Read more
Latest News57010132

ฟันสวยยิ้มใสห่วงใยสุขภาพ

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือได้จัดกิจกกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ฟันสวย ยิ้มใส

Read more
Latest News57010132

กีฬาสีสัมพันธ์63

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ทางโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือร่วมกับหมู่บ้านในเขตบริการทั้ง 3 หมู่บ

Read more

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.