นายสมภพ ใจยา

ครู ชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 457020000XXXX
 • วันเกิด : 07/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 095538XXXX
 • Facebook : Ronin last zamurai
 • Email : adminkun.kun@cr3.go.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลดงมหาวัน
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6539
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่