นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 156070000XXXX
 • วันเกิด : 19/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 082760XXXX
 • Facebook :
 • Email : por-netnapa@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านป่าซางเหนือ
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1560700007184
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 38083

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่